Politika soukromí

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

     Informace o návštěvnících těchto stránek a zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 

     Provozovatel webu ArtKamen.cz veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu podnikání a neposkytuje je třetím osobám.

 

     Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Provozovatel webu ArtKamen.cz s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

pixel